Skip navigation
Spanish Language
Forgot Your PIN?

Navigation Menu

Contextual Navigation Menu

 • Search Results

  search found 647 titles.

  Limited by-- Format:BOOK, Special Collections:APRC, Language:VIETNAMESE, Age level:ADULT
  Pages << 1 2 3 4 ...10 ...20 ...30 ...33 >>
  • Search Result #1. Đặc san kỷ niệm mười năm thành lập Khối 8406 : 8/4/2006-8/4/2016 by

   • 1.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Đặc san kỷ niệm mười năm thành lập Khối 8406 : 8/4/2006-8/4/2016
   Author
   Call Number
   VIE NF KHOI
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. Rosemead Library in Asian Pacific Resource Center Copies on order
  • Search Result #2. Viết về nước Mỹ : giải thưởng Việt Báo, năm thứ XVII tuyển tập 2016 by

   • 2.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Viết về nước Mỹ : giải thưởng Việt Báo, năm thứ XVII tuyển tập 2016
   Author
   Call Number
   VIE 895.922 VIET
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. Rosemead Library in Asian Pacific Resource Center
  • Search Result #3. Ngày xưa có một chuyện tình : truyện dài by Nguyễn, Nhật Ánh,

   • 3.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Ngày xưa có một chuyện tình : truyện dài
   Author
   Nguyễn, Nhật Ánh,
   Call Number
   VIE FIC NGUYEN
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. Rosemead Library in Asian Pacific Resource Center
  • Search Result #4. À bientốt... hẹn gặp lại by Lê, Thị Hiệu,

   • 4.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   À bientốt... hẹn gặp lại
   Author
   Lê, Thị Hiệu,
   Call Number
   VIE FIC LE
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   3 copies currently available. Masao W. Satow Library, Rosemead Library, and El Monte Library
  • Search Result #5. Lời ai điếu : hồi ký by Lê, Phú Khải,

   • 5.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Lời ai điếu : hồi ký
   Author
   Lê, Phú Khải,
   Call Number
   VIE 92 LE LE
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   3 copies currently available. Rosemead Library, San Gabriel Library, and Norwood Library
  • Search Result #6. Âm thanh của im lặng : tiểu thuyết by Minh Nhật,

   • 6.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Âm thanh của im lặng : tiểu thuyết
   Author
   Minh Nhật,
   Call Number
   VIE FIC MINHNHAT
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   4 copies currently available. Masao W. Satow Library, Rosemead Library, San Gabriel Library, and El Monte Library
  • Search Result #7. Am mây ngủ by Nhất Hạnh, Thích

   • 7.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Am mây ngủ
   Author
   Nhất Hạnh, Thích
   Call Number
   VIE FIC NHATHANH
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. Rosemead Library in Asian Pacific Resource Center
  • Search Result #8. Madam nhu Trần Lệ Xuân : quyền lực bà rồng by Demery, Monique Brinson, 1976-

   • 8.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Madam nhu Trần Lệ Xuân : quyền lực bà rồng
   Author
   Demery, Monique Brinson, 1976-
   Call Number
   VIE 92 TRAN DEMERY
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   2 copies currently available. Sunkist Library and El Monte Library
  • Search Result #9. Phương pháp chế biến 100 món ăn cho trẻ by Vân Anh.

   • 9.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Phương pháp chế biến 100 món ăn cho trẻ
   Author
   Vân Anh.
   Call Number
   VIE 641.56222 VANANH
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2015
   Holdings
   1 copy currently available. Rosemead Library in Asian Pacific Resource Center
  • Search Result #10. Tôi là Jack Ma by Ma, Yun, 1964-

   • 10.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Tôi là Jack Ma
   Author
   Ma, Yun, 1964-
   Call Number
   VIE 92 MA MA
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2015
   Holdings
   1 copy currently available. Rosemead Library in Asian Pacific Resource Center
  • Search Result #11. Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ by

   • 11.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ
   Author
   Call Number
   VIE 973.049592 HANH
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2015
   Holdings
   3 copies currently available. Rosemead Library and El Monte Library
  • Search Result #12. Dựng lại Việt Nam = (Backup Vietnam) by Đặng, Chí Hùng,

   • 12.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Dựng lại Việt Nam = (Backup Vietnam)
   Author
   Đặng, Chí Hùng,
   Call Number
   VIE 959.7044 DANG
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2015
   Holdings
   3 copies currently available. Masao W. Satow Library, Rosemead Library, and El Monte Library
  • Search Result #13. Cuồng phong : tiẻ̉u thuyết by Nguyẽ̂n, Phan Hách,

   • 13.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Cuồng phong : tiẻ̉u thuyết
   Author
   Nguyẽ̂n, Phan Hách,
   Call Number
   VIE FIC NGUYEN
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2015
   Holdings
   3 copies currently available. Rosemead Library and Sunkist Library
  • Search Result #14. Vực xoáy by Châu Thụy,

   • 14.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Vực xoáy
   Author
   Châu Thụy,
   Call Number
   VIE FIC CHAUTHUY
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2015
   Holdings
   4 copies currently available. Masao W. Satow Library, Rosemead Library, Sunkist Library, and Norwood Library
  • Search Result #15. Đường về nhà : hành trình đạp xe từ Bắc Kinh về Hà Nội của một cô gái Việt Nam by Đinh, Phương Linh.

   • 15.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Đường về nhà : hành trình đạp xe từ Bắc Kinh về Hà Nội của một cô gái Việt Nam
   Author
   Đinh, Phương Linh.
   Call Number
   VIE 951 DINH
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2015
   Holdings
   3 copies currently available. Masao W. Satow Library, Rosemead Library, and San Gabriel Library
  • Search Result #16. Nhị Lan by Tùng Long, Bà, 1915-2006,

   • 16.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Nhị Lan
   Author
   Tùng Long, Bà, 1915-2006,
   Call Number
   VIE FIC TUNGLONG
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2015
   Holdings
   3 copies currently available. Masao W. Satow Library, Rosemead Library, and El Monte Library
  • Search Result #17. Cách nhau chỉ một giấc mơ : tạp bút by Nguyễn Thị Hậu,

   • 17.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Cách nhau chỉ một giấc mơ : tạp bút
   Author
   Nguyễn Thị Hậu,
   Call Number
   VIE FIC NGUYEN
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2015
   Holdings
   3 copies currently available. Masao W. Satow Library, Rosemead Library, and Sunkist Library
  • Search Result #18. Những sự thật cần phải biết : chứng từ về chân tướng cộng sản VN &̀ Hồ Chí Minh by Đặng, Chí Hùng,

   • 18.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Những sự thật cần phải biết : chứng từ về chân tướng cộng sản VN &̀ Hồ Chí Minh
   Author
   Đặng, Chí Hùng,
   Call Number
   VIE 959.704 DANG
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2014
   Holdings
   1 copy currently available. Rosemead Library in Asian Pacific Resource Center
  • Search Result #19. Chiếc lư đồng mắt cua by Nguyẽ̂n, Tuân, 1910-1987.

   • 19.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Chiếc lư đồng mắt cua
   Author
   Nguyẽ̂n, Tuân, 1910-1987.
   Call Number
   VIE FIC NGUYEN
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2014
   Holdings
   1 copy currently available. Rosemead Library in Asian Pacific Resource Center
  • Search Result #20. Trong ngõ ngách sử Việt by Võ, Hương An,

   • 20.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Trong ngõ ngách sử Việt First edition.
   Author
   Võ, Hương An,
   Call Number
   VIE 959.7 VO
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2014
   Holdings
   1 copy currently available. Rosemead Library in Asian Pacific Resource Center
 • Pages << 1 2 3 4 ...10 ...20 ...30 ...33 >>

Contextual Navigation Menu