Skip navigation
Spanish Language
Forgot Your PIN?

Navigation Menu

Contextual Navigation Menu

 • Search Results

  search found 1018 titles.

  Limited by-- Format:BOOK, Language:VIETNAMESE, Age level:ADULT
  Pages << 1 2 3 4 ...10 ...20 ...30 ...40 ...50 51 >>
  • Search Result #1. Kỳ án dòng chữ tắt = Monogram murders by Hannah, Sophie, 1971-

   • 1.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Kỳ án dòng chữ tắt = Monogram murders
   Author
   Hannah, Sophie, 1971-
   Call Number
   VIE FIC HANNAH
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages fiction
  • Search Result #2. Hẹn em ngày đó by Musso, Guillaume.

   • 2.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Hẹn em ngày đó
   Author
   Musso, Guillaume.
   Call Number
   VIE FIC MUSSO
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages fiction
  • Search Result #3. Ngày xưa có một chuyện tình : truyện dài by Nguyễn, Nhật Ánh,

   • 3.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Ngày xưa có một chuyện tình : truyện dài
   Author
   Nguyễn, Nhật Ánh,
   Call Number
   VIE FIC NGUYEN
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages fiction
  • Search Result #4. Dấu về gió xóa : tiểu thuyết by Hồ, Anh Thái,

   • 4.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Dấu về gió xóa : tiểu thuyết Tái bản lần thứ nhất.
   Author
   Hồ, Anh Thái,
   Call Number
   VIE FIC HO
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages fiction
  • Search Result #5. Cỏ dại by Tô, Hoài,

   • 5.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Cỏ dại
   Author
   Tô, Hoài,
   Call Number
   VIE 92 TO TO
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages fiction
  • Search Result #6. Bố kể con nghe by

   • 6.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Bố kể con nghe
   Author
   Call Number
   VIE 618.24 BO
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages nonfiction
  • Search Result #7. Dẫn con đi đúng đường trên Internet by Ng, Jason, 1965-

   • 7.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Dẫn con đi đúng đường trên Internet
   Author
   Ng, Jason, 1965-
   Call Number
   VIE 616.8584 NG
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages nonfiction
  • Search Result #8. Tất cả chúng ta đều hành xử cảm tình : sự hình thành kinh tế học hành vi = Misbehaving : the making of behavioral economics by Thaler, Richard H., 1945-

   • 8.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Tất cả chúng ta đều hành xử cảm tình : sự hình thành kinh tế học hành vi = Misbehaving : the making of behavioral economics
   Author
   Thaler, Richard H., 1945-
   Call Number
   VIE 330.019 THALER
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages nonfiction
  • Search Result #9. Kafka bên bờ biển by Murakami, Haruki, 1949-

   • 9.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Kafka bên bờ biển
   Author
   Murakami, Haruki, 1949-
   Call Number
   VIE FIC MURAKAMI
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages fiction
  • Search Result #10. Bí ẩn quân Hậu đen by Pérez-Reverte, Arturo.

   • 10.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Bí ẩn quân Hậu đen
   Author
   Pérez-Reverte, Arturo.
   Call Number
   VIE FIC PEREZ-REVERTE
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   No copies currently available.
  • Search Result #11. Thiên môn chi hũng by Fang, Baiyu,

   • 11.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Thiên môn chi hũng
   Author
   Fang, Baiyu,
   Call Number
   VIE FIC FANG
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages fiction
  • Search Result #12. Nét duyên góa phụ by Ferney, Alice,

   • 12.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Nét duyên góa phụ
   Author
   Ferney, Alice,
   Call Number
   VIE FIC FERNEY
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages fiction
  • Search Result #13. Thành phố giấc mơ by Khánh Vi, 2003-

   • 13.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Thành phố giấc mơ
   Author
   Khánh Vi, 2003-
   Call Number
   VIE FIC KHANHVI
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages fiction
  • Search Result #14. Chuyện ngõ nghèo : tiểu thuyết by Nguyẽ̂n, Xuân Khánh,

   • 14.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Chuyện ngõ nghèo : tiểu thuyết
   Author
   Nguyẽ̂n, Xuân Khánh,
   Call Number
   VIE FIC NGUYEN
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages fiction
  • Search Result #15. Đất nước ớ gần bầu trời by Lê, Toán,

   • 15.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Đất nước ớ gần bầu trời
   Author
   Lê, Toán,
   Call Number
   VIE 951.7 LE
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages nonfiction
  • Search Result #16. by Hoàng, Long,

   • 16.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Author
   Hoàng, Long,
   Call Number
   VIE 306.8742 HOANG
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages nonfiction
  • Search Result #17. Duyên phận bấ nhờ : tiểu thuyết by Garwood, Julie,

   • 17.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Duyên phận bấ nhờ : tiểu thuyết
   Author
   Garwood, Julie,
   Call Number
   VIE FIC GARWOOD
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages fiction
  • Search Result #18. Đàn bà hư ảo by Nguyễn, Khắc Ngân Vi,

   • 18.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Đàn bà hư ảo
   Author
   Nguyễn, Khắc Ngân Vi,
   Call Number
   VIE FIC NGUYEN
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages fiction
  • Search Result #19. Chiến trường vinh quang by Rouaud, Jean,

   • 19.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Chiến trường vinh quang
   Author
   Rouaud, Jean,
   Call Number
   VIE FIC ROUAUD
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   No copies currently available.
  • Search Result #20. Bước đệm vững chắc vào đời : dành cho bé từ 6-12 tháng tuổi by Trần, Thị Huyên Thảo,

   • 20.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Bước đệm vững chắc vào đời : dành cho bé từ 6-12 tháng tuổi
   Author
   Trần, Thị Huyên Thảo,
   Call Number
   VIE 649.122 TRAN
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages nonfiction
 • Pages << 1 2 3 4 ...10 ...20 ...30 ...40 ...50 51 >>

Contextual Navigation Menu