Skip navigation
Spanish Language
Forgot Your PIN?

Navigation Menu

Contextual Navigation Menu

 • Search Results

  search found 993 titles.

  Limited by-- Format:BOOK, Language:VIETNAMESE, Age level:ADULT
  Pages << 1 2 3 4 ...10 ...20 ...30 ...40 ...50 >>
  • Search Result #1. Mứt Việt : Vị ngọt Té̂t xưa by Hò̂, Đá̆c Thié̂u Anh,

   • 1.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Mứt Việt : Vị ngọt Té̂t xưa
   Author
   Hò̂, Đá̆c Thié̂u Anh,
   Call Number
   VIE 641.853 HO
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages nonfiction
  • Search Result #2. Dưỡng da trọn gói by Đỗ, Anh Thư, 1976-

   • 2.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Dưỡng da trọn gói
   Author
   Đỗ, Anh Thư, 1976-
   Call Number
   VIE 646.726 DO
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages nonfiction
  • Search Result #3. Tôi nghĩ tôi thích nước Mỹ : du ký by Dương Thụy,

   • 3.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Tôi nghĩ tôi thích nước Mỹ : du ký
   Author
   Dương Thụy,
   Call Number
   VIE 917.3 DUONG
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages nonfiction
  • Search Result #4. Trẻ lâu đẹp dáng = Japanese women don\'t get old or fat by Moriyama, Naomi,

   • 4.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Trẻ lâu đẹp dáng = Japanese women don't get old or fat
   Author
   Moriyama, Naomi,
   Call Number
   VIE 641.5952 MORIYAMA
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages nonfiction
  • Search Result #5. Lên rừng giấu lá : tản văn by Trương, Hamlet, 1988-

   • 5.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Lên rừng giấu lá : tản văn Tái bản lần thứ 8.
   Author
   Trương, Hamlet, 1988-
   Call Number
   VIE 895.9224 TRUONG
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages fiction
  • Search Result #6. Trà̂n Khánh Dư : tiểu thuyết lịch sử by Lưu, Sơn Minh,

   • 6.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Trà̂n Khánh Dư : tiểu thuyết lịch sử
   Author
   Lưu, Sơn Minh,
   Call Number
   VIE FIC LUU
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages fiction
  • Search Result #7. Am mây ngủ by Nhất Hạnh, Thích

   • 7.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Am mây ngủ
   Author
   Nhất Hạnh, Thích
   Call Number
   VIE FIC NHATHANH
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages fiction
  • Search Result #8. Chúng ta sẽ nói gì khi gặp lại nhau ...? : tùy bút by Nguyễn, Thị Hậu,

   • 8.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Chúng ta sẽ nói gì khi gặp lại nhau ...? : tùy bút
   Author
   Nguyễn, Thị Hậu,
   Call Number
   VIE 895.9224 NGUYEN
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages nonfiction
  • Search Result #9. Bạn khác giới by Chihaya, Akane, 1979-

   • 9.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Bạn khác giới
   Author
   Chihaya, Akane, 1979-
   Call Number
   VIE FIC CHIHAYA
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages fiction
  • Search Result #10. Đứa Con Xa Lạ : (Tiẻ̂u Thuyé̂t) by Abbott, Rachel, 1952-

   • 10.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Đứa Con Xa Lạ : (Tiẻ̂u Thuyé̂t)
   Author
   Abbott, Rachel, 1952-
   Call Number
   VIE FIC ABBOTT
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages fiction
  • Search Result #11. Trăng cười : tuyển tập truyện ngắn hiện đại Nhật Bản by

   • 11.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Trăng cười : tuyển tập truyện ngắn hiện đại Nhật Bản
   Author
   Call Number
   VIE FIC TRANG
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages fiction
  • Search Result #12. À bientốt... hẹn gặp lại by Lê, Thị Hiệu,

   • 12.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   À bientốt... hẹn gặp lại
   Author
   Lê, Thị Hiệu,
   Call Number
   VIE FIC LE
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages fiction
  • Search Result #13. Hãy Đi Đặt Người Canh Gác by Lee, Harper,

   • 13.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Hãy Đi Đặt Người Canh Gác
   Author
   Lee, Harper,
   Call Number
   VIE FIC LEE
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages fiction
  • Search Result #14. Bay cao thì mặc bay cao : tập truyện ngắn by Nguyễn, Trí,

   • 14.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Bay cao thì mặc bay cao : tập truyện ngắn
   Author
   Nguyễn, Trí,
   Call Number
   VIE FIC NGUYEN
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages fiction
  • Search Result #15. Trốn thoát khỏi thực tại by Yamamoto, Fumio, 1910-

   • 15.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Trốn thoát khỏi thực tại
   Author
   Yamamoto, Fumio, 1910-
   Call Number
   VIE FIC YAMAMOTO
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages fiction
  • Search Result #16. Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi by Ichikawa, Takuji, 1962-

   • 16.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi
   Author
   Ichikawa, Takuji, 1962-
   Call Number
   VIE FIC ICHIKAWA
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages fiction
  • Search Result #17. Thiên sơn mộ tuyết by Feiwosicun.,

   • 17.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Thiên sơn mộ tuyết
   Author
   Feiwosicun.,
   Call Number
   VIE FIC FEIWOSICUN
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages fiction
  • Search Result #18. Tạp ghi Việt sử địa by Nguyễn, Đình Đẩu,

   • 18.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Tạp ghi Việt sử địa
   Author
   Nguyễn, Đình Đẩu,
   Call Number
   VIE 959.7 NGUYEN
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages nonfiction
  • Search Result #19. Ngày mai cưng ăn gì by Alain Nghĩa,

   • 19.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Ngày mai cưng ăn gì
   Author
   Alain Nghĩa,
   Call Number
   VIE 641.59597 ALAINNGHIA
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages nonfiction
  • Search Result #20. Sài Gòn dòng sông tuổi thơ : tạp bút by Lê, Văn Nghĩa,

   • 20.
   • Place Item on Hold
   •  
  • Title
   Sài Gòn dòng sông tuổi thơ : tạp bút
   Author
   Lê, Văn Nghĩa,
   Call Number
   VIE 895.9228 LE
   Publisher
   Edition
   Publishing Date
   2016
   Holdings
   1 copy currently available. El Monte Library in Asian languages nonfiction
 • Pages << 1 2 3 4 ...10 ...20 ...30 ...40 ...50 >>

Contextual Navigation Menu